– Vi har besluttet at vi vil basere oss på én liste, og det er FNs terrorliste. Vi vil fortsatt ha et nært samarbeid med EU knyttet til terror, men vi er ikke med i EU og har ikke vært med på å utarbeide disse listene, sier Gahr Støre til Klassekampen.

Han orienterte EU om det nye norske standpunktet rundt årsskiftet. EU har fått kritikk fra flere hold for å føre opp organisasjoner som hevdes ikke å drive med terrorvirksomhet på lista.

SVs stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen er glad for den norske beslutningen, og kaller den et linjeskifte. Også Fremskrittspartiet har forståelse for avgjørelsen, opplyser stortingsrepresentant Morten Høglund til Klassekampen.