I tillegg trekker Norge kravene på alle GATS-områder til gruppen av minst utviklede land (MUL), hvor Norge til nå har stilt krav til Bangladesh og Angola.

– Dette er et viktig politisk signal, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) som fredag orienterer Stortinget om de norske WTO-posisjonene i forkant av ministermøtet i Hongkong neste uke.

Det er første gang Norge trekker krav i tjenesteforhandlingene, krav som tidligere har vært unntatt offentlighet. En rekke organisasjoner har kritisert at et rikt land som Norge har stilt offensive krav i GATS-forhandlingene mot u-land.

Norge har til nå stilt krav til 51 land om å åpne forskjellige tjenestesektorer, blant dem en rekke u-land som Bangladesh, Angola, Elfenbenskysten, Gabon, Kenya og Sør-Afrika.