Låneavtalen som den islandske sentralbanken har med Norges Bank har en kredittramme på 500 millioner euro eller 4,2 milliarder kroner. Avtalen utløper egentlig ved årsskiftet, men skal nå gjelde ut 2009.

I tillegg har Norges Bank tilbudt den islandske sentralbanken et langsiktig lån på nye 4,2 milliarder kroner, under forutsetning av at staten stiller garanti for lånet.

Regjeringen vil med det første legge fram en proposisjon for Stortinget der det innstilles på at en slik statsgaranti vil bli gitt. Lånene fra Norges Bank forutsetter at stabiliseringsprogrammet som Island har søkt om, blir godkjent av styret i Det internasjonale pengefondet (IMF).

Island er blitt hardt rammet av den internasjonale finanskrisen. Ved siden av lånet på vel 2 milliarder dollar fra IMF, er det anslått at landet trenger ytterligere 4 milliarder dollar for å komme på fote. Det utgjør over 26 milliarder kroner.