Først når EØS-forhandlingene har gått inn i de siste avgjørende ukene, har Norge åpnet pengesekken. De to siste planlagte forhandlingsmøtene holdes mandag og fredag til uken.

Kilder i Brussel opplyser at tilbudet fra de tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein nå ligger på 144 millioner euro i året, eller 1,13 milliarder kroner.

Til sammenligning betaler Norge i dag 175 millioner kroner i året i EØS-kontingent.

Norge har tilbudt å betale nesten hele EFTAs bidrag, 1,1 milliard kroner, eller 140 millioner euro.

I utgangspunktet tilbød EFTA-landene halvparten, 564 millioner kroner (72 millioner euro). Dette skulle fordeles etter den vanlige EFTA-nøkkelen, hvor Norge betaler 95 prosent.

Norge blar opp

Men etterpå har Norge for egen regning tilbudt seg å fordoble tilbudet til 1,13 milliard kroner i året (144 millioner euro).

Norges sjefsforhandler, EU-ambassadør Bjørn Grydeland, vil ikke kommentere disse tallene.

Men han sier forhandlingene nå foregår i en «konstruktiv atmosfære». — Vi håper på en løsning i slutten av neste uke, men det er fortsatt mange skjær i sjøen, sier Grydeland til NTB.

Kilder på EU-siden sier det nå er «god bevegelse i de finansielle diskusjonene». - Men tilbudet er fortsatt ikke godt nok, når vi sammenligner med hva EU-landene betaler, sier en sentral EU-kilde til NTB.

EU har i utgangspunktet krevd at de tre rike EFTA-landene skal betale like mye som EUs medlemsland til sosial utjevning i det indre marked — drøyt 4 milliarder i året.

Men nå er også EU-kommisjonen på glid.

EUs krav ligger nå på rundt 2 milliarder kroner, får NTB opplyst.

Fiskeknipe

EU har ikke gitt etter i et viktig fiskerikrav i forhandlingene.

EFTA-landene hovedkrav var kompensasjon for tapte fiskemarkeder i Øst-Europa som går inn i EU og havner unionens tollmurer neste år.

EFTA-landene har krevd kompensasjon gjennom reduserte tollsatser på all fiskerieksport til hele EU-markedet.

EUs tilbud er langt mindre attraktivt - eksportkvoter på fisk. - Vi er villige til å vurdere lavere tollsatser dersom EFTA-landene åpner for at EU kan investere i Norge og Islands fiskeflåte, sier en EU-kilde.

Men dette er et politisk sett svært vanskelig tema både på Island og i Norge. Eierskap i fiskeflåten kan gi adgang til fiskekvoter — og berører dermed det helt sentrale nasjonale spørsmålet om kontrollen med naturressursene.

Men også i fiskerispørsmålet kan trolig mye løses med norske penger.

450 millioner EØS-borgere

EØS-kontingenten skal gå til sosial og økonomisk utjevning i et indre marked som utvides med ti land neste år, hovedsakelig fattige østeuropeiske land.

Målsettingen til forhandlingspartene er at EU og EØS skal utvides parallelt 1. mai 2004. Dermed vil EØS-området telle 28 land og 450 millioner mennesker.

Neste forhandlingsmøte er førstkommende mandag, 31. mars.

Planen er at signeringen av både EU- og EØS-utvidelsen skal foretas av alle medlemslandene stats- og regjeringssjefer under en høytidelig seremoni i Aten 16. april — dagen før skjærtorsdag.