I Danmark og Sverige må man være 15, på Island holder det å ha fylt 14, men i Norge er det ikke tillatt å ha seksuell omgang med noen under 16 år.

— Ingen europeiske land har så høy aldersgrense som Norge. Noen land praktiserer imidlertid ulike aldersgrenser for homoseksuelle og heteroseksuelle, sier psykolog og sexolog Thore Langfeldt.

Østerrike har 14 år som seksuell lavalder for heterofile og lesbiske, mens 18 år er grensen for homofile.

I noen land er grensen mer flytende, som i Nederland, der man utøver skjønn i saker med ungdom mellom 12 og 16 år.

Foreslo senking

Langfeldt var med i et utvalg nedsatt av Justisdepartementet. Utvalget laget i 1997 en offentlig utredning om seksuallovbrudd. Utvalget foreslo å senke lavalderen til 15 år, men forslaget ble ikke tatt til følge.

Nå tror Langfeldt at saken kan komme opp på ny.

— Det er ikke umulig at Straffelovkommisjonen vil foreslå senking av lavalderen, men det er vel tvilsomt om et slikt forslag vil bli vedtatt så lenge KrF sitter med den politiske makten her i landet, sier Langfeldt.

Bør ikke fjernes

I forrige uke gikk høyesterettsadvokat Tor Erling Staff ut og foreslo å fjerne den seksuelle lavalderen. Det er ingen god idé, mener Langfeldt.

— Slik verden er i dag, trenger vi en seksuell lavalder, men vi må være i takt med våre naboland. Det blir feil hvis en person som har frivillig sex med en 15-åring i Norge blir betraktet som en sedelighetsforbryter, mens han har loven på sin side hvis han krysser Svinesund-broen, sier Thore Langfeldt.