ESA mener Norge har brutt EUs luftkvalitetsdirektiv, skriver VG.

ESA-president Oda Helen Sletnes sier til avisen at saken vil henvises til EFTA-domstolen.

EFTA er det europeiske frihandelsforbund, som Norge er medlem av. EFTA-landene er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen.

— Tall som ESA har innhentet fra norske myndigheter, har vist at nivået av skadelige utslipp er for høyt flere steder. Selv om Norge har satt i verk tiltak for å få bukt med forurensningen, er vi ikke fornøyd med fremdriften, sier hun til VG.

Startet i 2011

Det formelle vedtaket om at Norge saksøkes, vil bli gjort i ESA torsdag formiddag.

Tidligere denne uken møtte Sletnes Parlamentarikerkomiteen for EØS i Strasbourg, skriver VG. Der ble det varslet at ESA torsdag vil ta Norge inn for EFTA-domstolen for brudd på luftkvalitetsdirektivet, og dermed også brudd på EØS-avtalen.

Stevningen er avslutningen på ESAs saksbehandling, som kom i gang etter at Astma- og allergiforbundet klaget Norge inn for ESA allerede i 2011.

Frist i Bergen til 1. januar

Bergensområdet er av ESA definert som sone 2 i Norge. Bergen har i utgangspunktet frist til 1. januar 2015 for å imøtegå EØS-avtalens krav til luftkvalitet.

Det etter at kravene for luftkvalitet ble brutt i 2008, 2010 og 2012, og Bergen fikk utsatt frist til 2015 for å imøtegå kravene.

En uttalelse på EFTAs hjemmesider sier at en handlingsplan for å bedre luftkvaliteten er på plass, men organet mener den kan forbedres gjennom å inkludere mer informasjon om effektene av tiltakene som så langt er innført.