Norge ligger i dag på en fjerdeplass, etter Storbritannia, Hellas og Frankrike. Men butikktyveriene øker med 10,6 prosent årlig, mot en gjennomsnittlig økning blant vesteuropeisk land på "bare" 1,4 prosent.

Det viser tall fra en undersøkelse som Centre for Retail Research i England har foretatt i 17 vesteuropeiske land. Bransjebladet Handelsbladet FK mener at Norge ligger an til å overta versting-plassen om ikke utviklingen snur.

Undersøkelsen beregner at det totale svinnet som følge av tyverier og ødelagte varer i Vest-Europa, er svimlende 225 milliarder kroner årlig, eller like mye som omsetningen i norsk detaljhandel. I Norge blir 1,56 prosent av omsetningen i detaljhandelen borte, mot et gjennomsnitt på 1,42 prosent i Vest-Europa sett under ett. (NTB)