U-landene har totalt over 4 milliarder kroner i gjeld til Norge, ifølge Utviklingsdepartementet.

Gjelda på 2,9 milliarder kroner etter skipseksportsaken er fordelt på sju land.

Landene det gjelder er Jamaica (19 millioner kroner), Peru (48 millioner kroner), Sierra Leone (60 millioner kroner), Egypt (168 millioner kroner), Ecuador (225 millioner kroner), Sudan (772 millioner kroner) og Burma (1,5 milliarder kroner).