Oslo og Akershus kommer best ut av de norske fylkene, men er først å finne på en 107. plass på rankingen. Nest best av de norske fylkene er Rogaland på 146. plass, mens Nord-Trøndelag kommer dårligst ut av de norske, og er nummer 199.

Undersøkelsen er foretatt av forskningsinstituttet Empirica-Delasasse i Köln, og er gjengitt i siste nummer av det tyske tidsskriftet Wirtschaftswoche (www.wiwo.de ).

240 kriterier er brukt for å undersøke det økonomiske potensialet i byene og regionene. Kriteriene er gruppert i fem kategorier: Økonomisk vekst, markedspotensial, høyteknologi, nyskapning og livskvalitet. Hensikten med undersøkelsen er å måle inntekts— og arbeidsmuligheter og livskvalitet.

Undersøkelsen omfatter de 15 EU-landene pluss Norge og Sveits. Rankingen toppes av Stockholm, med nederlandske Utrecht og tyske Oberbayern på 2. og 3. plass.

På delrankingen over livskvalitet kommer Oppland fylke best ut av de norske, på 134. plass, fulgt av Vest-Agder (155) og Oslo og Akershus (164). (NTB)