JOHN LINDEBOTTEN

— Veitrafikken står for én fjerdedel av alle klimautslippene i Norge. Derfor er vi bare nødt til å satse på utvikling av drivstoff med null utslipp, sier samferdselsminister Torild Skogsholm til bt.no.

Men det vil ta tid, det vil koste mange penger, og der er rikelig med både tekniske og ikke-tekniske hindre som må passeres før hydrogen som drivstoff kan bli handelsvare. Det går tydelig frem av en ekspertrapport som i formiddag ble overlevert samferdselsministeren.

— EU har for lengst satt seg bestemte mål for bruk av hydrogen, opplyser leder av ekspertgruppen, Elisabeth Fjermestad Hagen, som er seksjonssjef hos Hydro Energi.

— EU har vedtatt at hydrogen skal utgjøre 5 prosent av energibruken i veisektoren innen 2020. Det kan høres lite ut, men for å oppnå det samme i Norge, måtte for eksempel 1.850 busser og 130.000 personbiler kjøre ved hjelp av en hydrogen-brenselscelle i stedet for bensin eller diesel, sier Elisabeth Fjermestad Hagen til bt.no.

Blant de tekniske hindringene som må ryddes av veien, er kanskje brenselscellen det største. Den var lenge for stor og tung. Nå er størrelsen nede på et brukbart nivå, men prisen er altfor høy, og det er usikkerhet omkring brenselscellens levetid. Lagring av hydrogen om bord i biler er også et problem, og i tillegg er det foreløpig altfor dyrt å produsere hydrogen, selv om stoffet finnes overalt i naturen i form av vann.

Ekspertgruppen anbefaler følgende plan for innføring av hydrogen som drivstoff i Norge:

  • En organisasjon som kan utvikle og sette i verk en nasjonal satsing på hydrogren.
  • Forskning og utvikling med årlige bevilgninger.
  • Demonstrasjonsprosjekter for å høste erfaring.
  • Støtte til investering.

Når hydrogenbilene kommer på markedet, anbefaler ekspertgruppen at de nyter godt av samme avgiftsfritak som elektriske biler. Hydrogen som drivstoff bør være fritatt for avgift, på samme måte som naturgass.

MÅ SATSE: - Vi satse på utvikling av drivstoff med null utslipp, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.
ARKIVFOTO: KNUT E. WANG