I dag mottar statsråd Åslaug Haga den hittil mest omfattende forsknings— og utviklingsstrategien (FoU) for den norske energisektoren. Vindkraft offshore utpekes som et av satsingsområdene i dokumentet Energi21.

Slik blir fremtidens energi - sjekk vår klikkbare PDF-gjennomgang av BTs store serie om nye enrgiformer

Bergen ligger allerede i fremste rekke her til lands. Selskapene Sway og StatoilHydro er i full gang med utviklingen av flytende vindturbiner. OWEC Tower på Fantoft er likevel et hestehode foran, og er allerede i ferd med å inngår snart sin første store kontrakt. Gigantturbiner med føttene trygt plantet på bunnen er forretningsideen til OWEC Tower. Slike bunnfaste vindturbinkonstruksjoner er allerede i drift mange steder, særlig utenfor Danmark og Nederland.

Administrerende direktør Per Bull Haugsøen opplyser at OWEC Tower er i ferd med å sikre seg kontrakt på utvikling av fundamenter til et stort vindkraftprosjekt utenfor vestkysten av England. Endelig investeringsbeslutning fra utbyggerens side gjenstår før avtalen er i boks.

Bjørseth satser

— Denne kontrakten betyr mye for oss i kroner og øre, og gir selskapet godt grunnlag for å ekspandere videre, sier Bull Haugsøen.

Han mener den norske debatten om vindkraft til havs i altfor stor grad har handlet om flytende turbiner, trass i at bunnfaste vindmøller alt er tilgjengelige på markedet.

OWEC Tower beveger seg ut på stadig dypere vann. Bergens-selskapet, som er delvis eid av REC-gründer Alf Bjørseth og Grieg-gruppen gjennom NorWind, er aktuell for levering til gigantprosjektet som energiselskapet Lyse vil bygge i Nordsjøen, 130 km sørvest for Lista.

Her skal 200 vindturbiner produsere strøm nok til 220.000 husstander. Havdypet varierer mellom 45 og 60 meter, og turbinene skal monteres på understell som er festet med påler på havdypet.

OWEC Towers konsept ble trukket med i et EU-finansiert forsk-ningsprosjekt for offshore vindturbiner på dypt vann. To prototyper er alt utplassert på oljefeltet Beatrice utenfor Skottland. Her planlegger Talisman Energy å sette opp 200 turbiner etter samme modell. Dette anlegget vil alene produsere mer kraft enn gasskraftverket på Kårstø.

Tusenvis av turbiner

I Nordsjøen og omkringliggende havområder eksisterer det planer om tusenvis av turbiner offshore (se grafikk).

— Vi kommer til å by på flere prosjekter utover våren, sier Bull Haugsøen, og viser frem et kart som er perforert med vindkraftprosjekter utenfor Danmark, Nederland og deler av Storbritannia.

— Hvor dypt er det mulig å gå med bunnfaste vindturbiner?

— For å si det sånn; vi stortrives på 40-50 meters dyp. 80 meter er vel «nedre» grensen i dag. På dette dypet dekker vi også store områder på norsk sokkel. Jo dypere vi går, desto dyrere blir utbyggingen, sier Bull Haugsøen.

OWEC-gründerens visjon er at vindmøller til havs skal kunne konkurrere på pris med vannkraft om ti år. Og i et samordnet system kan vind og vannkraft gi milliarder i eksportinntekter.

— Da må regjeringen først åpne øynene og se de enorme mulighetene som ligger i å være pionerer på feltet, sier Bull Haugsøen.

— De norske ordningene for utvikling av fornybar energiteknologi er nesten på bunn i Europa. I dag mottar såkalt umoden teknologi her i landet bare åtte øre (1 eurocent) per kWh. I Storbritannia og Spania er tilskuddene i form av såkalte feed in-tariffer til sammenligning 1,50 kroner og 1,30 kroner, sier han.

Tror på elektrifisering

Gode støtteordninger er påkrevd i oppstartsfasen for å gi fart i etterspørselen etter- og utviklingen av klimavennlige energiløsninger. Kostnadene vil bli kraftig redusert de fem til ti neste årene, påpeker OWEC-sjefen.

Havbaserte vindmøller har vært lansert som kilde til elektrifisering av klimafiendtlige olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel. En fersk rapport slakter det økonomiske grunnlaget for elektrifisering. Bull Haugsøen mener konklusjonen bygger på mangelfullt grunnlag.

— Vår løsning er for eksempel knapt nevnt i rapportene. Faktum er at det er fullt mulig å elektrifisere norsk sokkel med dagens offshore vindteknologi, og det til en kostnad som ligger langt under beløpene som det regjeringsoppnevnte elektrifiseringsutvalget kom frem til. Vi kan gå i gang i Ekofisk-området i morgen om nødvendig, sier Bull Haugsøen.

«Moralsk forpliktelse»

Han sier Norge har store ressurser å høste av når det gjelder utvikling av havbasert vindkraft. Erfaring og kompetanse innen offshoreteknologi og mye vind er to fortrinn.

— Vi har også infrastruktur på sokkelen som kan utnyttes i forbindelse med vindkraftanlegg. Eldre plattformer kan for eksempel brukes som basis for trafostasjoner og vedlikehold, sier Bull Haugsøen.

Han mener satsing på vindkraft også har en etisk dimensjon.

— Vi i Norge har bygget vår velstand på klimafiendtlig olje- og gassvirksomhet. Da har vi også en moralsk forpliktelse til å finne løsninger på klimatrusselen, sier OWEC-direktøren.@Tittel nyhet 66 pt:Norge skal bli vindkraft-stormakt på havet

Er dette veien å gå? Diskuter saken her.

PÅ STYLTER: Disse vindturbinene står på 45 meters dyp på oljefeltet Beatrice utenfor Skottland. Understellet er utviklet av OWEC Tower i Bergen. Samme konseptet er planlagt brukt sørvest av Lista, der Lyse vil sette ut 200 vindturbiner på inntil 60 meters dyp.
Grafikken viser planlagte vindparker til havs. Trykk på knappen over bildet til høyre for å se grafikken i stor versjon.
grafikk@bt.no