FN har bedt om norsk ekspertise til redningsarbeidet. Det samme har USAs Røde Kors, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

— Vi må hjelpe de mange som er rammet. Katastrofen har vist seg å få et mye større omfang enn man kunne ane. Norge vil selvsagt bistå med ekspertise i denne meget vanskelige situasjonen, sier utenriksminister Jan Petersen.

Erfarne norske eksperter med bakgrunn fra norsk redningstjeneste og internasjonale oppdrag blir tilbudt FN. Det kan også være aktuelt å sende redningshunder. Regjeringen vil videre bistå Norges Røde Kors med å sende eksperter og utstyr til USAs Røde Kors.