Regjeringen har vedtatt at stabiliseringsstyrken i Maimana i Afghanistan skal styrkes med to-tre helikoptre og en infanterienhet på om lag 100 mann.

Utrykningsstyrken i Masar-e— Sharif skal videreføres ut første halvår 2008 og deretter avsluttes. Norge skal også stille til disposisjon en spesialstyrkeenhet på om lag 150 personer i Kabul-regionen fra våren 2008 for en periode på 18 måneder. Den skal operere innenfor de samme retningslinjene som i 2007, opplyser Forsvarsdepartementet.

Fra mars neste år vil det være rundt 700 norske soldater i Afghanistan, men antallet vil bli redusert til litt i overkant av 500 etter første halvår 2008.

– Nødvendig styrking

– Vi vil styrke vår tilstedeværelse, spesielt i Faryab-provinsen, med 100 soldater og to til tre helikoptre. Det er helt nødvendig å øke tilstedeværelsen militært i det området for å skape sikkerhet, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (ap) etter at hun sammen med utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde orientert Stortingets utvidede utenrikskomité om vedtaket tirsdag morgen.

Spesialstyrken i Kabul skal ifølge forsvarsministeren være under nasjonal norsk kontroll.

– Skulle vi bli anmodet om å bidra i planlagte operasjoner utenfor Kabul, så vil det kreve regjeringens godkjennelse, understreket hun.

Hun sa også at det kan være aktuelt med ytterligere bidrag til den norske stabiliseringsstyrken i Faryab på et senere tidspunkt, men at Norge ut over det ikke vil komme med ytterligere militære bidrag i 2008.

Kan operere i sør

Hun varslet også at Norge vil øke opplæringen av den afghanske hæren for å støtte opp om afghanske sikkerhetsstyrker. Dette vil føre til 50 nye personer fra Norge. Opplæringsstyrken vil bli stasjonert i Nord-Afghanistan og i Kabul-området.

Disse opplæringsenhetene følger sine hæravdelinger, og de kan derfor i begrensede perioder være andre steder i Afghanistan, også i sør, hvis hæravdelingene reiser dit. Dette er ifølge forsvarsministeren ikke noe nytt og ble vedtatt av regjeringen i juni.

– Stort og betydelig

Styrkebidraget for 2008 er stort og betydelig, ifølge Strøm-Erichsen.

– Hele ISAF-styrken er lagt opp slik at hvert enkelt land har ansvar for stabiliseringsstyrker i et bestemt område. Norge har ansvar for dette i Faryab-provinsen. Det er sør for Faryab-provinsen vi i dag står i harde kamphandlinger. Det er ikke riktig å forlate dette området nå. Vi må heller styrke vår innsats, slo hun fast.

– Det som foregår, er et forsøk på å hindre Taliban og opprørsstyrker å spre seg nordover, sa forsvarsministeren videre.

Hun opplyser at det ikke er meldt om at noen norske eller allierte soldater er skadet.

– Det er veldig vanskelig å si hvor lenge kampene vil vare, men jeg tror at kamphandlingene vil fortsette noe lenger enn planlagt, sa hun.

Usikkert hvor lenge

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunne ikke gi noen dato for når norske styrker skal være ute av Afghanistan.

– Målet er at afghanere skal styre Afghanistan. Vi må belage oss på at vi kan få et internasjonalt engasjement lenge. Jeg er sikker på at det vil vare i mange år, graden av det, og hvordan, er det umulig å si noe om i dag, sa utenriksministeren.

NORSOF Task Group
Holm, Morten