Henvendelsen fra FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner kom 7. november, og bar preg av å være en hastesak.

FN skal opprette en såkalt transportkontrollenhet i Irak, og ber Norge bidra med fire offiserer til enheten.

FN ber også Norge bidra med en såkalt luftliaisonoffiser i Bagdad, med erfaring fra planlegging av luft— og landoperasjoner på taktisk og operasjonelt nivå.

Norge sa nei

FNs henvendelse ble først oversendt til Utenriksdepartementet, men havnet etter hvert i forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens departement. Der ble det avslag.

– Norge har sagt nei til denne forespørselen, bekrefter underdirektør Ann Kristin Salbuvik.

Salbuvik understreker at det er mangel på kapasitet og ikke politisk motvilje som ligger bak beslutningen.

– Vi er for tiden tungt belastet med andre oppdrag, sier hun.

Ikke motvilje

Norge hadde et ingeniørkompani i Irak i 2003 og 2004, men den rødgrønne regjeringen gikk til valg på å hente hjem styrken.

De siste norske stabsoffiserene forlot Basra i desember 2005, og siden har det ikke vært aktuelt å sende militært personell til Irak.

Statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet bekrefter at det ikke er rødgrønn motvilje mot å delta i Irak som ligger bak det norske avslaget.

– Vi kan ikke spre oss for mye, men må ha et visst magemål, sier han.

– Det er ikke noe dramatisk i dette, og avslaget skyldes ikke at det var snakk om Irak, sier Barth Eide.

Er du enig i avslaget? Diskuter saken her.

r