Norge raser nedover på listen på en global klimaindeks somble presentert under klimaforhandlingene i Durban i Sør-Afrika tirsdag.

Norge faller fra sjette til 15. plass, og må se seg slått avbåde Sverige, som topper listen, Storbritannia og Tyskland.

-Pinlig

— Det er pinlig å se at andre land kjører fra Norge iklimapolitikken. Når det gjelder strategier for det internasjonale samfunnscorer Norge fortsatt høyt, men vi gjør alt for lite hjemme. Det legger ogsåomverdenen merke til. Norge må få en klimapolitikk som virker også innenlands,sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge.

Ifølge utredningsbyrået Germanwatch, som lager indeksen isamarbeid med paraplyorganisasjonen Climate Action Network, fortjener ingenland de øverste tre plassene. Undersøkelsen bygger blant annet på ferskeutslippstall fra Det internasjonale energibyrået IEA, samt ekspertgjennomgangerav det enkelte lands klimaplaner- og politikk.

Utslippshopp

Sverige topper dermed listen med fjerdeplassen, og Norge liggerreelt på 12. plass.

Mexico, Brasil, Portugal, Slovakia, Frankrike, Sveits, Belgia ogDanmark ligger også over Norge på listen.

Norge faller først og fremst på grunn av den dårlige utviklingeni de nasjonale utslippene. Norges utslipp økte i fjor med i underkant av 5prosent til 53,7 millioner tonn CO, ifølge SSB. Veksten kom etter to år mednedgang, som for det aller meste skyldtes lavere aktivitet i industrien pågrunn av finanskrisen.

«Veldig dårlig»

Det er dette hoppet i utslippene, kombinert med informasjon iNasjonalbudsjettet om at norske utslipp vil øke med rundt 3 millioner tonn CO2i årene fremover som følge av den planlagte økningen i oljevirksomheten, somgjør at Norge får karakteren «veldig dårlig» under kapittelet utslippstrend iundersøkelsen.

Rankingen vurderer landenes faktiske klimagassutslipp, i hvilkenretning de utvikler seg, og ambisjonene landene har i klimapolitikken. Detsiste punktet teller 10 prosent, mens utslippstrenden teller 50 prosent av dentotale scoren hvert enkelt land får.

— Det er dette som gjør at Norge kommer i heisen. Vi har etutmerket utgangspunkt med relativt lave totalutslipp på grunn av vannkraften,og en riktig gild klimapolitikk. Men på tross av dette eksepsjonelt godeutgangspunktet, leverer vi ikke utslippskutt. Det gjør at vi taper rankingen iforhold til stadig flere land som gjør noe ordentlig for å kutte utslippene,sier Hansson.

- Kan klatre igjen

Han trekker blant annet frem Storbritannia. Portugal og Danmark,som nylig har vedtatt klimalover som forplikter landene til planmessigeutslippskutt.

— Her har Norge to store problemer: Vi nekter å seoljepolitikken vår i klimasammenheng, og vi har ingen konkrete planer for hvormye vi skal kutte utslippene våre i år, til neste år, og i 2020.

Ifølge Hansson er indeksen enestående i sitt slag, og blir lagtmerke til under klimaforhandlingene som nå pågår i Durban i Sør-Afrika.

— Det fine er at andre land viser at det er mulig, og det erspesielt spennende at Mexico klarer å bevege seg i riktig retning. Norge har ogsåmulighet til å klatre oppover på rankingen igjen hvis vi får vedtatt enklimamelding som er så forpliktende og så konkret at det gir nasjonal oginternasjonal tiltro til at utslippene vil kuttes, sier Hansson.

Etterlyser lederskap

Venstres Trine Skei Grande sier utviklingen viser at Norgemangler politisk lederskap som er tydelige på hvilket omstilling Norge mågjennom for å få ned klimagassutslippene.

Hun viser til at Regjeringen i statsbudsjettet for neste årlegger opp til å øke klimagassutslippene, i stedet for å redusere dem.

— Utslippene vil fortsette å øke i Norge under dagens Regjering,og det er ikke godt nytt hverken for klimaet eller for Regjeringen, som ellerser veldig opptatt av hvordan Norge gjør det på internasjonale rangeringer, sierGrande.