Norge er best i Norden, men likevel et godt stykke nede på Verdens helseorganisasjons rangering av effektiviteten i de ulike landenes helsevesen. Oman topper listen, tett fulgt av Malta og Italia. Sverige kommer på en 21. plass, Finland på 44, og Danmark helt nede på 65. plass, skriver Dagsavisen.

Også i fjor la Verdens helseorganisasjon (WHO) fram en rapport som sammenlignet medlemslandenes helsevesen. Norge havnet da på en 11. plass. Etter at forskerne i årets rapport også trakk inn kostnadseffektivitet, falt vi lenger ned på lista. Helsevesenet i Oman er ifølge rapporten ekstremt effektivt. En årsak kan være at spedbarnsdødeligheten de siste 40 årene er redusert fra 310 til 18 dødsfall per 1.000 barnefødsler. Zimbabwe har det aller dårligste helsevesenet av landene som er med i rangeringen.