Det er antikorrupsjonskoalisjonen Transparency International, som hvert år lager en indeks over de land med minst og mest korrupsjon i verden.

— Norge har hatt fallende plasseringer her de senere år, bekrefter generalsekretær Jan Borgen i den norske avdelingen av Transparency.

— Også andre organisasjoner har pekt på at norske myndigheter mangler statistikk og kunnskap om hvor alvorlig problemet er i Norge. Vi bør jo starte med å kartlegge hvilke kompetanse vi har på korrupsjon i Norge. Dernest må det gå an å få oversikt over hvilke former korrupsjonen har her til lands, sier Borgen.

Vil unngå konkurranse

— Alle land har korrupsjon og det vi først og fremst forbinder med begrepet er at noen i privat virksomhet bestikker noen i det offentlige, for å oppnå visse fordeler. Ofte skjer denne form for bestikkelse i forbindelse med offentlige innkjøp og investeringer som gjøres. Og det gjøres ofte av private fordi de ønsker å unngå konkurransesituasjoner, hvor de kan tape, sier Borgen.

Han viser til at det også foregår hyppige overganger fra offentlig ansatte i innkjøpsposisjoner til salgsavdelinger i selskaper som har hatt de samme innkjøperne som kunder. I forsvaret er ikke dette noe ukjent fenomen.

Borgen viser til at det også foregår korrupsjon, og ikke minst vennetjenester, mellom aktører i det private næringsliv. I et lite land hvor de samme maktpersoner sitter i mange posisjoner vil vennetjenester og interessekonflikter nødvendigvis bli et problem.

Karanteneregler

— Derfor burde det være en selvfølge med karanteneregler for statsråder og for en del andre i maktposisjoner, mener generalsekretæren.

Han er også opptatt av at bedrifter ikke gjør opp på kammerset når de oppdager korrupsjon, men at slike saker blir kjørt for domstolene.

— For det er viktig å vise det frem som et offentlig problem. For at politiet virkelig skal kunne ta tak i det, må de få tilstrekkelige virkemidler til å kunne etterforske slike saker, sier Borgen.

Han er heller ikke fornøyd med de lave strafferammene for korrupsjon og den korte foreldelsesfristen slike saker har.