Avtalen skal underskrives under Russlands president Vladimir Putins besøk i Norge tirsdag. Bakgrunn for samarbeidet er den store økningen i trafikken mellom Norge og Russland, blant annet ved grenseovergangen på den felles norsk-russiske landegrensen. Dette gjør det nødvendig med samarbeid og utveksling av informasjon i forbindelse med grensekontrollen, heter det i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Avtalen kommer i tillegg til den gjeldende grenseregimeavtale mellom Norge og Russland fra 1949, avtale om samarbeid mot kriminalitet fra 1998 og avtale om samarbeid med å redde mennesker i nød i Barentshavet.

Avtalen skal etter planen undertegnes under president Vladimir Putins offisielle besøk i Norge 12. november.

(NTB)