Reaksjonen kom etter at den norske ambassadøren i Teheran ble innkalt til det iranske utenriksdepartementet 24. februar i forbindelse med at en iransk diplomat hoppet av i Norge.

Under møtet ble det overlevert en offisiell note fra iranske myndigheter, samt et brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap). I brevet protesterer Iran mot at Norge har innvilget asyl til ekskonsulen Mohammed Reza Heydari.

På det samme møtet anmodet iranske myndigheter om at en norsk diplomat forlater Iran. Dette ble begrunnet med at Heydari hadde fått asyl i Norge.

Reagerer sterkt

— Norge reagerer sterkt på at iranske myndigheter har anmodet en norsk diplomat om å forlate Teheran på grunn av en asylsak i Norge. Det er en helt uakseptabel reaksjon fra iransk side. Retten til å søke asyl er hjemlet i internasjonale konvensjoner, sier Jonas Gahr Støre.

Heydari sa opp stillingen som konsul ved den iranske ambassaden 7. januar. Han har siden kommet med åpen kritikk av iranske myndigheter. Den tidligere konsulen har ektefelle og to sønner i Norge. I midten av februar ble han innvilget politisk asyl i Norge for seg og sin familie.

— Alle forhold var godt opplyst, derfor var det mulig å raskt ta stilling til saken, sa kommunikasjonsdirektør Bente Engesland i Utlendingsdirektoratet (UDI) til NTB da asylvedtaket ble kjent.

Tilbakeviser - Heydari har fått sin asylsøknad vurdert på individuelt grunnlag, og relevante utlendingsmyndigheter har besluttet at han tilfredsstiller vilkårene for asyl i Norge, understreker Støre.

UD har tilbakevist Irans protester i en note og i et brev til den iranske utenriksministeren, samt i et møte med Irans chargé d'affaires i Oslo. UD har også anmodet om at en iransk diplomat forlater Norge.