Under et møte i Brussel tirsdag ble helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) og EU-kommissær David Byrne enige om å gjøre felles sak i kampen mot røyking, skriver Stavanger Aftenblad.

Norske eksperter skal samarbeide med Kommisjonen for å få til mer effektive kampanjer og strengere regler.

— Jeg opplever at Kommisjonen er like opptatt av kampen mot tobakken som vi er. Norge er et forholdsvis restriktivt land og EU er derfor interesserte i erfaringene vi har gjort. På andre felter har EU en bedre lovgivning enn oss, sier Høybråten.

Som et eksempel på det siste nevner han at EU-lovgivningen åpner for strengere advarsler mot tobakksemballasje enn norsk lov. EU har også bedre hjemmel for å kreve at tobakksprodusenter gir informasjon om hva deres produkter faktisk inneholder.

Ifølge Høybråten er EU til gjengjeld interessert i det norske for rbudet mot tobakksreklame og regjeringens ønske om å forby røyking på utesteder.

(NTB)