— Norge har ikke lenger en høy profil i FNs fredsoperasjoner. Nå konsentrerer vi oss om Balkan og operasjoner i NATO-regi, sier forsker Espen Barth-Eide ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. - Vi deltar generelt mindre i fredsoperasjoner i den tredje verden, og det er problematisk, mener han.

Barth Eide påpeker at de 890 norske soldatene i KFOR ikke er nok til å rette opp hele bildet.

— Ved inngangen til 1990-tallet hadde Norge opp mot 1.600-1.700 personer i FNs fredsstyrker. Selv om vi tar med fredsoperasjonene i NATO-regi, så er det blitt færre nå, sier Bart Eide. Lars Rise, medlem i Stortingets utenrikskomité for Helgesens regjeringspartner KrF, synes likevel ikke at det er avgjørende under hvilket flagg Norge toner sine fredsoppdrag.

(NTB)