På Island er hele 85,6 prosent av arbeidstakerne eldre enn 55 år sysselsatt. Det viser tall fra OECD-rapporten Employment Outlook 2002.

— Når vi sammenligner oss med andre land, ligger vi godt an, men det er ingen grunn til å slå seg på brystet av den grunn, sier direktør Åsmund Lunde ved Senter for Seniorpolitikk (SSP).

Seniorprosjekt

— Yrkesdeltakelsen i Norge blant eldre har gått ned helt siden 1970-tallet. I 1970 var 79 prosent av mennene i alderen 60-66 yrkesaktive. I 2001 var andelen sunket til 52 prosent, sier Lunde.

Han er likevel fornøyd med at det de siste årene har dukket opp flere seniorprosjekter, som tar sikte på å rekruttere og ta vare på eldre arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor de siste årene.

Øker

Etter en svak nedgang de siste årene, er andelen seniorarbeidstakere på vei opp i Norge, viser tall fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD).

Tallene fra AAD viser at deltakelsen i arbeidslivet faller kraftig fra aldersgruppen 55-59 år til 60-64 år. Mens 78 prosent er i arbeid av 55-59-åringene, er kun 56 prosent av 60-64-åringene det samme.

(NTB)