Sett under ett, kommer Norge atskillig bedre ut. Norge er det 8. minst korrupte landet som er med på listen, melder NRK.

Grunnen til at Norge angivelig er mer korrupt enn de andre nordiske landene skal være oljeindustrien som er et høyrisikoområde for korrupsjon. Verdens minst korrupte land er Finland og New Zealand, mens de mest korrupte landene er Haiti og Bangladesh.