Anne Mette Ødegård er forsker ved Fafos institutt for arbeidsliv— og velferdsforskning, og har jobbet mye med arbeidsinnvandring fra Øst-Europa.

Hun advarer mot å tro at det er en utømmelig kilde av folk som vil jobbe ved norske sykehjem.

— Det er det slett ikke. Øst-Europa vil oppleve en enda større eldrebølge enn oss, så de trenger arbeidskraften selv. Vi ser i byggebransjen nå at lønningene i Polen stiger, fordi de har mangel på håndverkere selv, sier Ødegård.

Beregninger fra KS - kommunesektorens interesseorganisasjon - viser at Norge vil trenge minst 60.000 nye stillinger i eldreomsorgen de neste 20 årene.

Det er prisen for å gjennomføre eldreforliket som nylig ble inngått i Stortinget. I forliket ble regjeringspartiene enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om å løfte kvaliteten i eldreomsorgen.

— Problemet er at det ikke ligger én krone i vedtaket. Det er lite forpliktende. Vi har konkretisert hva dette betyr. Når tallene kommer på bordet, blir det ganske overveldende, sier Bjørn Gudbjørgsrud i KS til Dagsavisen.

Ødegård sier at Norge har et fortrinn i kampen om arbeidskraften, på grunn av våre høye lønner. Men det gjelder først og fremst ufaglærte og lavtlønte yrker.

— Nettverk er også viktig. At det er noen de kjenner her fra før, som anbefaler Norge som arbeidssted og hjelper dem med å skaffe jobb, sier hun.

André Nerheim, seksjonsleder i Europaavdelingen i LO, møtte latvisk fagbevegelse for to uker siden.

— Skal vi tiltrekke oss attraktiv arbeidskraft fra andre land, må vi ta vare på dem som kommer. De må bli godt behandlet og respektert. Målet er jo også at de skal lære noe her de kan ta med tilbake til hjemlandet, sier han.