• Norge må bidra med penger til økonomisk utvikling av landene i Øst- og Sentral-Europa uavhengig av om de eller vi er medlemmer av EU. Det mener leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

På åpningen av Nei til EUs landsmøte i Oslo lørdag sa Gjelsvik at Nei til EU vil fortsette kampen mot EØS-avtalen, og understreket at det finnes alternativer til avtalen utenom fullt EU-medlemskap.

— Det er gode argumenter for at Norge bør støtte landene i Øst- og Sentral-Europa med betydelige beløp for å styrke utviklingen av demokrati og økonomi. Men det er svært lite målrettet å pløye pengene gjennom EU-systemet. Hyppigheten av feil i systemet er så stor at EUs revisjonsrett bare er i stand til å bekrefte at fem prosent av EUs utgifter er lovlige og korrekte, sa Gjelsvik.

Han mener Norge bør støtte landene i Øst- og Sentral-Europa uavhengig av om de sier ja til EU-medlemskap eller ikke.

— Det kan ikke være slik at de landene som sier eventuelt nei til EU, går glipp av årlige støttebeløp fra Norge, sa Gjelsvik.

Han mener Norge også bør si at døren til EFTA er åpen hvis noen av søkerlandene sier nei til EU gjennom folkeavstemning.

— Mye av vår handlefrihet har vi gitt fra oss til EU gjennom EØS-avtalen. Men vi gjør ikke situasjonen bedre ved å gå inn i EU og gi fra oss noen av de viktigste virkemidlene vi har igjen, en selvstendig rentepolitikk og råderett over statsbudsjettet, sa Gjelsvik.

(NTB)