— Hvis noen ønsker å angripe oss på denne fronten, er vi i bunn og grunn maktesløse, sier Jan Erik Larsen.Han leder Sikkerhetstjenesten i Forsvarets overkommando, og har også vært med i Sårbarhetsutvalget, som i fjor sommer leverte sine anbefalinger om hvordan Norge bør møte blant annet den elektroniske trusselen fra indre og ytre fiender.- Vi har behov for et langt bedre elektronisk forsvar enn det vi har i dag, sier Larsen til VG Nett.- Når det står stridsvogner på grensen er det noe man kan forholde seg til og observere. Elektroniske angrep er langt verre. Ikke bare er de ofte umulig å forutse, de er også ekstremt vanskelig å stanse og spore opp, sier Jan Erik Larsen til VG Nett.Det finnes per i dag ingen som har et overordnet ansvar for å beskytte norske interesser utover det å ta vare på egne systemer. Forsvaret har kun et daglig ansvar for sine egne og statens datasystemer. Private interesser er overlatt til seg selv når det gjelder beskyttelse mot elektroniske angrep som det mye omtalte "Code Red"-viruset som har herjet denne uken. Ødeleggelsene ble langt mindre enn ventet.