Stoltenberg gjentok i talen i grove trekk det Norge allerede har tilbudt i forhandlingene. Dette er blant annet å øke Norges utslippskutt til 40 prosent i 2020 og gjøre Norge karbonnøytralt i 2030, hvis det blir en ambisiøs avtale.

Stoltenberg viste også til den norske satsingen på regnskogvern i talen.

Han oppfordret samtidig alle land til å ta ansvar og understreket at alle land må bidra.

– «Differensiert» betyr at rike land må bære de største byrdene. «Felles» betyr at alle må bidra, sa Stoltenberg og viste til utgangspunktet for forhandlingene.

Han trakk også fram det norsk-mexicanske forslaget om et rammeverk for hvordan utslippskutt i u-land skal finansieres.

– Vi håper at vårt felles forslag kan bygge bru mellom de forhandlende partene, sa Stoltenberg.

Selv om de norske posisjonene er blant de mest ambisiøse blant de rike landene i København, mener Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken at Stoltenberg burde ha lagt enda mer på bordet.

– Vi hadde håpet han ville bruke anledning til å si at Norge uten betingelser vil kutte utslippene med 40 prosent i 2020 og bli karbonnøytralt i 2030, sier Haltbrekken til NTB.

Han påpeker at forhandlingene er inne i en kritisk fase hvor alle nye signaler er av verdi.

– Alle må gjøre det de kan og det jobbes nå for å få EU til å gå opp til 30 prosent kutt, uavhengig av en ambisiøs avtale eller ikke. En høyning av ambisjonsnivået for Norge kunne ha virket positivt. Det er synd at det ikke skjedde, sier Haltbrekken.