Tungtvannet fra Norge skal ha blitt brukt til å produsere store mengder atomvåpen. Nå viser 50 år gamle hemmeligstemplede dokumenter at norske myndigheter ble informert om at Israel ønsket å produsere atomvåpen, før avtalen ble inngått, melder NRK.

Norske myndigheter har tidligere benektet dette.

I 1959 var det bare USA og Norge som kunne levere tungtvann i så store mengder, og USA ville ikke selge til Israel. Tungtvann er en viktig bestanddel i produksjonen av plutonium til bruk i atomvåpen.