Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen har flere ganger uttalt at EØS-avtalen gjør det umulig for Norge å forby import av levende dyr fra land med kugalskap.

Men overfor Nationen slår EU-kommisjonen fast at det ikke er aktuelt med reaksjoner dersom Norge skulle innføre importforbud. Begrunnelsen er at landbrukspolitikken ikke er en del av EØS-avtalen.

-Norge er i sin fulle rett til å innføre et importforbud mot levende dyr, og vi kan ikke løfte en finger mot det, sier en talsmann for EU-kommisjonen.

Han avviser også at den norske laksenæringen kan bli møtt med straffereaksjoner ved et forbud mot import av levende dyr fra EU-land.NTB