Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vurderer ifølge Aftenposten å endre selve oppbyggingen av regjeringen, når de overtar makten etter valgseieren mandag. Blant annet kan det bli opprettet et innvandrings— og integrasjonsdepartement.

SV ønsker ifølge avisen å dele opp dagens barne- og familiedeparte-ment. Utgangspunktet er at partiet er svært opptatt av å få barnehagene inn som en del av utdannelsesløpet.

«Oppvekstminister»

Det betyr at barnehagene legges inn under ministeren med ansvar for skolepolitikken. I korridorene har denne nye ministeren fått klengenavnet «oppvekstminister», men Aftenposten mener å ha grunn til å tro at dette ikke blir det offisielle navnet.

Senterpartiet jobber ifølge avisen hardt for å styrke distriktspolitikken, og ønsker at denne skal ledes av en kommunal- og distriktsminister. Arbeiderpartiet skal på sin side ha holdt indre drøftinger om å opprette et innvandrings- og integreringsdepartement.