Norske kampfly utførte 26 tokt og slapp 16 bomber i forrige uke, opplyser Forsvaret. Tallene viser små forskjeller fra uken før, da det ble fløyet 24 tokt, men sluppet 21 bomber mot bakkemål.

I den ukentlige oppdateringen som legges ut på Forsvarets hjemmesider, heter det at NATO undersøker mulig feilbombing som kan ha forårsaket sivile tap i denne rapporteringsperioden.

— Forsvaret ønsker ikke å bidra til å identifisere enkeltnasjoner knyttet til enkeltoppdrag i Operasjon Unified Protector. Dette er en NATO-operasjon, og vi må, også når feil skjer, stå bak koalisjonen, heter det.