• Den norske kraftkrisen finnes ikke. Den er bare propaganda -for å få lagt enda flere elver i rør.

John Lindebotten

Det er nestleder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, som sier dette til Bergens Tidende. Haltbrekken viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som forteller at Norge i 13 av de 19 siste årene har hatt overskudd av kraft.

Han reagerer derfor kraftig på påstander fra de siste dagene om at vi trenger nye kraftverk.

— Samme hvordan vi regner, så viser tallene at Norge i gjennomsnitt eksporterer mer strøm enn vi kjøper inn fra utlandet, sier Lars Haltbrekken. I siste nr. av bladet Natur & miljø Bulletin bekrefter overingeniør Per Tore Jensen i NVE i et intervju at Norge ikke har noe kraftunderskudd i dag.

På den andre siden sier informasjonssjef Tor Inge Akselsen i Statnett til Aftenposten onsdag 7. april at vi etter 10-15 år uten store kraftutbygginger har fått et kraftunderskudd som må dekkes ved import. Dette viser, ifølge Akselsen, at vi trenger både nye kraftkabler til utlandet og nye kraftverk her hjemme.

Haltbrekken innrømmer at Norge i fjor var netto importør at 7,8 TWh. Men på den annen side har Norge de siste årene hatt en netto eksport på 3,8 TWh.

— I fjor vinter, da prisene var høye, da fikk vi se hvordan det gikk an å spare strøm. I år er prisene lavere igjen, og strømforbruket øker. I Naturvernforbundet er vi tilhengere av en høyere elavgift for å få folk til å spare, men det største problemet er de store svingningene i strømprisen. Prisen på strøm bør holdes på et nivå som får folk til å spare, men samtidig må myndighetene legge til rette for større utbredelse av fornybare energikilder, som bioenergi, til for eks. oppvarming. Mange som sparte strøm i fjor brukte i stedet oljefyren til oppvarming, påpeker Lars Haltbrekken.