I en ny OECD-rapport om helse og velferd havner Norge på førsteplass i statistikken over andelen jenter blant ungdomskriminelle. 26,6 prosent av de under 19 år som har vært mistenkt, siktet eller holdt i varetekt for en kriminell handling, var jenter.

Tallene viser samtidig at Norge er et av de landene med minst barne— og ungdomskriminalitet, bare slått av Portugal og Italia. Ifølge OECD-rapporten er ungdomskriminalitet en indikasjon på hvor godt eller dårlig barn og unge er sosialisert i samfunnet.

(NTB)