Klasebombene er av en eldre type, kalt MK20, framgår det av Forsvarssjefens rapport etter klasebombe-fadesen i Hjerkinn skytefelt 7. oktober.

Brigader Kjell Grandhagen i Forsvarets overkommando sier til NTB at kapasitetsproblemer er en av årsakene til at bombene ikke er destruert.

— Klasebombene er ikke oppgradert de siste årene. De vil heller ikke bli oppgradert eller vedlikeholdt, og vil derfor bli ubrukelige etter hvert, sier han.

Vurderte oppgradering

Generalinspektøren for Luftforsvaret vurderte så sent som sist høst om de skulle oppdateres, framgår det av Forsvarssjefens rapport.

På grunn av stortingsvedtaket mot klasebomber ble det ikke satt av penger til slik oppdatering. Men bombene ble heller ikke ødelagt. I stedet ble de «lagt på lager i påvente av destruksjon».

— Forsvaret har ikke planlagt destruksjon før disse går ut på dato, heter det i Forsvarssjefens rapport.

Det betyr at klasebombene vil bli liggende på lager i inntil 10 år. Da vil de altså for lengst være ubrukelige, ifølge Grandhagen.

Sikre

Lederen i Stortingets forsvarskomité sier til NTB at hun har forståelse at det kan være praktiske problemer knyttet til å destruere bombene nå. SV er mer skeptisk: -Jeg ser ikke en eneste god grunn til å beholde klasebombene på lager i Norge til de går ut på dato. Venter Forsvaret på et politisk klimaskifte? sier forsvarspolitisk talsmann i SV, Kjetil Bjørklund, til Stavanger Aftenblad.

— Klasebombene bør destrueres umiddelbart. De burde vært ødelagt for lengst, sier Bjørklund. Han kjente ikke til lageret før det ble omtalt i rapporten. Det gjorde heller ikke Åslaug Haga (Sp) i utenrikskomiteen.

— Det ligger en klar selvmotsigelse i at Norge skal jobbe for et forbud og samtidig oppbevare klasebomber selv. Klasebombene burde naturligvis ha vært destruert, mener Haga.

(NTB)