Cartagena-protokollen sikrer at bruk og handel med levende genmodifiserte organismer, enten det er mikroorganismer, planter, sopp eller dyr, bare skal foregå på en slik måte at mangfoldet i naturen ikke er i fare.

Gode systemer for merking og gjenkjenning av GMO i internasjonal handel er en annen viktig side ved den avtalen Norge nå har ratifisert. Gjennom Cartagena-protokollen har utviklingslandene og land med overgangsøkonomier fått et godt redskap til å kunne regulere handelen med genmodifiserte organismer.

Også her i landet vil avtalen få stor betydning, sier miljøvernminister Siri Bjerke.–Protokollen styrker vår mulighet til å videreføre en streng GMO-politikk i Norge, sier Bjerke i en pressemelding.

NTB