Øyen ligger i grenseelven Anarjohka i det nordlige Lappland. Ved felles enighet mellom Norge og Finland har man kommet fram til at øyen tilhører Finland. Bare formaliteter gjenstår før øyen kan overleveres til Finland, skriver Aftenpostens nettutgave, som siterer den finske avisen Helsingin Sanomat.

I praksis har verken Norge eller Finland noen økonomiske eller strategiske interesser i øyen, som bare er noen titalls kvadratmeter stor.

Endringen er likevel den største grenseforandringen mellom de to landene som følge av de regelmessige grenseundersøkelsene som foretas hvert 25. år.

Grensen mellom Norge og Finland er 736 kilometer lang.

(NTB)