— Regjeringen har besluttet å gi nødhjelp til de katastroferammede i USA på inntil 10 millioner kroner. Det er viktig at Norge støtter dem som har fått sine liv fullstendig endret som følge av orkanen Katrina, sier statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF).

Norge har stilt fem minedykkere fra Forsvaret og medisiner tilpasset krisesituasjoner til rådighet for USA. Amerikanske myndigheter har bedt om internasjonal assistanse, og særlig stort er behovet for medisiner. FN og USA forventes kommende uke å komme med mer informasjon om sine nødhjelpsbehov.