— Veterinærkomiteen har ikke fått større forståelse for Norges syn siden forrige møte, sier EU-ambassadør Einar Bull til NTB.

Han deltok på tirsdagens møte sammen med representanter fra Statens dyrehelsetilsyn og Veterinærinstituttet, og de fikk ny smekk på fingrene fra EUs fagkomité.

— Beslutningen om å forlenge importforbudet med to døgn ble møtt med kraftig misnøye. Representantene fra Tyskland og Nederland sa de var skuffet over at Norge fatter andre beslutninger enn de andre EØS-landene, sier Bull.

Hele veterinærkomiteen sluttet seg til en beklagelse over Norges holdning.

Ifølge EU-ambassadøren kan dette kan få videre konsekvenser for Norge. På møtet ble det nemlig antydet at så lenge Norge på egen hånd innfører importforbud mot kjøtt- og melkeprodukter, kan det føre til at hele innholdet i EØS-avtalen må diskuteres på nytt.

(NTB)