Store deler av produksjonen kommer fra atomkraftverk på Kola og i St. Petersburg, melder dn.no.

— I Leningrad-kraftverket ved St. Petersburg er det fire reaktorer av samme type som man hadde i Tsjernobyl. På Kola er to av reaktoren utpekt som høyrisikoreaktorer, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona.

Han forteller at reaktorene i Kola-kraftverket skulle vært stengt i sommer, men at dette ikke ble noe av fordi etterspørselen etter strøm økte. Nå bygger finnene en ny overføringslinje fra Kola for å kunne øke importen av billig strøm.

Russiske atomkraftverk er mye billigere i drift enn vestlige, først og fremst fordi kravene til sikkerhet er betydelig mindre, ifølge Bøhmer.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) importerer Finland rundt 12 TWh fra Russland hvert år. Normalt importerer Norge kraft for rundt 3,5 GWh fra Finland hver uke. I vinter er importen fra Finland dobbelt så stor.