På Verdensbankens «Doing Business»-indeks kommer Norge på 10. plass av totalt 181 land. Indeksen skal måle hvor enkelt det er å gjøre forretninger i de ulike landene.Omfattende byråkrati er et av forholdene som trekker ned i indeksen. Norge kommer bra ut i kategorier som «handel over grensen», «registrere eiendom» og «fullføre en kontrakt». På andre områder mener Verdensbanken at norsk byråkrati trekker ned.

Det norske regelverket for å ansette arbeidere gir oss en 99. plass i den kategorien. USA og Singapore topper den kategorien. Mens det svenske regelverket ifølge Verdensbanken er enda mer forretningsfiendtlig enn det norske, kommer Danmark på 10. plass i kategorien. Danskene har blant annet mer fleksible ordninger i forhold til midlertidig arbeidskraft.

Også når det gjelder byråkratiet i byggesaker, får Danmark langt bedre karakter enn Norge. Vi må ta til takke med en 66. plass, bak land som Hviterussland og Etiopia. Her er vi også langt bak svenskene, skal vi tro Verdensbanken.