Ordningen med sletting av gjeld bygger på to internasjonale rammeavtaler som ble undertegnet av medlemslandene i den såkalte Parisklubben i 2001 og 2002. Guinea og Sierra Leone får sin gjeld strøket fordi de er blant verdens fattigste og mest gjeldstyngede land.

Regjeringen er i henhold til inngåtte avtaler forpliktet til å gi de to landene 90 prosents gjeldslettelse på faste avdrag, men besluttet fredag å øke lettelsene til fulle 100 prosent. I henhold til den norske ordningen med sletting av gjeld til u-land, blir ikke bistandsbudsjettet belastet. Den såkalte gjeldsplanen går ut på at sletting av gjeld ikke går ut over annen bistand, men kommer i tillegg.

Norge er det eneste kreditorlandet i verden med en slik budsjettløsning.