Oslo/Bodø (NTB-Erik Veigård): Det er tungt dette landet, og aller tyngst er det på Sørøya i Finnmark. Gaustatoppen i Telemark er Norges letteste del.

Gravitasjon

Folk flest forbinder veiing med kilo og tonn, men NGU måler Norge i gravitasjon. Den målte gravitasjonen (tyngden) er effekten av massene fra jordskorpen og inn til klodens sentrum. Tallet man kommer fram til forteller hvilken tyngdeakselerasjon (også kalt g) det er på stedet. Den angis i meter per sekund i andre potens, og forteller hvor mye hastigheten til et legeme i fritt fall uten luftmotstand øker per tidsenhet.

– Dette tallet er grovt regnet 9,8 m/s² over hele jordkloden, men det varierer når man tar med flere desimaler, forteller forsker og lagleder Odleiv Olesen ved NGU til NTB.

Sørøya tyngst

Og allerede ved den andre desimalen viser forskjellene i Norge seg. På Sørøya i Finnmark er gravitasjonen 9,82713518 m/s², mens den er «bare» 9,81435198 m/s² på Gaustatoppen i Tinn kommune.

For folk flest er forskjellen ubetydelig. I teorien burde det være lettere å gå i oppoverbakke på Gaustatoppen enn på Sørøya, men i praksis vil man ikke merke noen forskjell. Men for oljeindustrien og geologer er kartleggingen av Norges tyngde gull verdt.

De 42 nye tyngdekartene som er laget i målestokk 1:250.000 har gjort det mulig for geologene å lære mer om mekanismene for dannelsen av kontinentalsokkelen, om landheving, og om hvorfor det er fjell i Norge. Tyngdedata kan også brukes til å studere berggrunnen i tre dimensjoner.

Tung jordskorpe

Som en morsom bieffekt av tyngdemålingene har NGU også gjort et grovt anslag på hva selve Norge veier, om en tenker på Norge som den delen av jordskorpa der vi er plassert.

Jordskorpa varierer i tykkelse. Tykkest er den i Kautokeino (42 kilometer), mens den tynneste biten finnes ved Moskenes i Lofoten. Der er det bare 19 kilometer ned før jordskorpen går over i magmaen – tunge, glødende bergarter som ligger mellom Jordens kjerne og skorpe.

– Ut fra jordskorpens gjennomsnittstykkelse og vekt kan vi si at Norge veier cirka 36 millioner milliarder tonn, forteller Odleiv Olesen.