Statsminister Ranil Wickremesinghe varslet onsdag at Norge igjen vil få en rolle i fredsforhandlingene som han håper kan gjenopptas i mars. Torsdag fikk statsminister Kjell Magne Bondevik forespørselen i en telefonsamtale med sin kollega på Sri Lanka.

— Vi har fått en henvendelse som vi ser på som veldig positiv, sier utenriksminister Jan Petersen til NTB. - Men først vil vi sondere med begge parter om det er grunnlag for å gjenoppta forhandlingene, og det er foreløpig altfor tidlig å si hvordan dette skal organiseres, fortsetter han.

Petersen understreker imidlertid at det er den norske regjeringen som har fått henvendelsen, og at det er Utenriksdepartementets oppgave å velge hvilke personer som skal delta fra norsk side. Sri Lanka skal ikke ha bedt om at spesifikke personer, som for eksempel tidligere fredsmekler Erik Solheim, skal delta i den norske delegasjonen, sier han.

— Vi har fått i oppgave å organisere dette og jeg tror ikke partene kommer til å ha sterke oppfatninger om måten vi velger å gjøre dette på, sier Petersen.

Ikke overraskende

Henvendelsen til Norge kommer ikke som noen overraskelse. Statsminister Ranil Wickremesinghe har i en rekke intervjuer sagt at han ønsker dette. Fred med den tamilske geriljaen var ett av to hovedpunkter i Det forente nasjonale partis (UNP) s valgkamp i høst, mens det andre var å få til en bedring i landets økonomi

Det har vært stille på forhandlingsfronten i lengre tid på grunn av valget som fant sted i begynnelsen av desember. Wickremesinghes parti vant en overlegen seier over president Chandrika Kumaratungas og hennes parti Folkealliansen. Norske myndigheter kjenner flere av Sri Lankas nye ledere godt fra tiden da partiet var i opposisjon.

Godt utgangspunkt

Kjennere av situasjonen på Sri Lanka mener utgangspunktet denne gang bør være det best mulige dersom partene skal ha håp om en forhandlingsløsning, ikke en ren militær seier.

Et eksempel på den nye situasjonen er at mens den tamilske geriljaens våpenhvile til jul i fjor raskt ble avvist som et komplott, er våpenhvilen denne julen blitt hilst velkommen og med en tilsvarende våpenhvileerklæring fra regjeringens side.

Torsdag besøkte en geriljagruppe et regjeringskontrollert område øst på Sri Lanka. Det var det første besøket av denne typen på seks år. Geriljasoldatene var ubevæpnet, men hadde med seg walkietalkier og blåsyrekapslene de alltid har på seg for å unngå å bli tatt til fange levende.

Forhandlingene, når de kommer i gang, vil likevel ikke være garantert å lykkes. Det vil være mange vansker underveis, og samtalene kan i verste fall bryte sammen.

Amerikansk støtte

Etter det NTB har grunn til å tro, støtter amerikanske myndigheter fortsatt det norske forsøket på å mekle fred på Sri Lanka, inkludert kontakten med LTTE-geriljaen, selv om organisasjonen i november ble ført opp på en ny og utvidet liste over organisasjonen USA betrakter som terrorister.

Den nye oppføringen innebærer at USA kan sperre organisasjonens bankkonti, og i Canada, som har et stort antall tamiler, har myndighetene stoppet tamilgeriljaens innsamlingsmuligheter. Det ytre presset på LTTE har derfor økt.

USA har ved flere anledninger sagt at man støtter det norske initiativet på Sri Lanka. Det kom fram da Erik Solheim orienterte statssekretær i det amerikanske utenriksdepartementet Richard Armitage, og da utenriksminister Colin Powell i mai møtte Sri Lankas daværende utenriksminister.

(NTB)