UDI og politiet begikk en feil da de fredag besluttet at mulla Krekar må forlate Norge i løpet av tre uker.

Glemte seg

-Det med tre ukers utreisefrist er en standardbit, men politiet og UDI glemte at dette ikke er en standardsak, sier Erna Solberg i en kommentar til NTB fredag kveld.

Ettersom utleveringsbegjæringen fra Jordan ikke er ferdigbehandlet og konsekvensene av at Ansar al-Islam er listeført av FN som terrororganisasjon ikke er avklart, måtte norske myndigheter utsette iverksettelsen av utvisningsvedtaket. Først når disse tingene er avklart kan mulla Krekar bli sendt tilbake til Nord-Irak.

-Slik situasjonen er i dag kan ikke Krekar reise ut av landet på egen hånd, men må eskorteres ut. Han er fratatt sitt reisebevis og må bli i Norge til disse tingene er avklart, sier Erna Solberg.

Uten rettigheter

-Dette er bare et spørsmål om når en uttransportering skal skje. Han har ikke fått oppsettende virkning på selve klagesaken på utvisningsvedtaket, men det er andre forhold i saken som gjør at uttransportering ikke kan skje før norske myndigheter har fått klarhet i de andre sakene, sier Solberg.

Krekar har ingen gyldige reisedokumenter og må dermed holde seg i Norge til norske myndigheter vil det annerledes. På spørsmål fra NTB om Norge plutselig er blitt Krekars fengsel, svarer statsråden bekreftende.

Og mens mulla Krekar venter på at norske myndigheter skal bli enige om når de vil sende ham ut landet vil han ingen rettigheter ha i Norge.

-Han må leve på konen sin. Han har ingen velferdsrettigheter i Norge, sier Solberg. Krekars advokater reagerte med forbauselse da de hørte om vedtaket fredag. De mente det var oppsiktsvekkende av UDI å gjøre dette nå så lenge det var påvist en rekke feil i grunnlaget for utvisning.

(NTB)

BLIR I NORGE: Mulla Krekar må likevel flytte fra Norge etter at kommunalminister Erna Solberg gjorde full retrett i dag.
Foto: Scanpix