EFTA-domstolen i Luxembourg mener kvinneprofessoratene strider med reglene om likebehandling av kjønn i EØS-avtalen fordi Universitetet har reservert forskerstillinger for kvinner, slik at menn overhodet ikke har anledning til søke.

Det var EFTAs overvåkingsorgan ESA som stevnet Norge fordi Universitetet i Oslo har reservert 20 professorstillinger for kvinner. Hensikten var å oppnå en bedre kjønnsfordeling i høyere akademiske stillinger. Bare 13 prosent av professorene og 29 prosent av 1. amanuensene ved UiO er kvinner.

EFTA-domstolens avgjørelse er endelig. Det finnes ingen ankemulighet. ESA er kommet med gjentatte krav til Norge om å endre reglene siden saken ble klaget inn i for overvåkingsorganet i august 2000.

(NTB)