Ifølge målingen sier 44 prosent av de spurte at kirken og staten bør skille lag, mens 45 prosent sier nei til et skille.

Menn, unge KrF— og SV-velgere er mest positive til å skille kirken fra staten. 47 prosent av mennene sier ja til et skille, mens 44 prosent sier nei. Blant kvinnene sier 42 prosent ja til et skille, mens 46 prosent vil beholde dagens statskirke.

Blant regjeringspartienes velgere vil 63 prosent av SV-tilhengerne ha et skille, mens 55 prosent av Arbeiderparti-velgerne vil beholde dagens statskirke. 75 prosent av Sp-velgerne mener det samme.

Blant Kristelig Folkepartis velgere er det 65 prosent som ønsker et skille.