Norge er på sisteplass i IT-satsing i Norden, viser en undersøkelse utført på vegne av Cisco Systems.Finnene setter av hele 450 kroner pr. innbygger til spesielle IKT-tiltak i budsjettet, skriver Aftenposten. Stoltenberg har bare satt av 195 kroner.

I forrige uke advarte OECD om at Norge ville ha den svakeste økonomiske veksten av I-landene de neste fem årene. Årsaken var dårlig utnyttelse av ny teknologi.

— Det ser ut til at Norge i mindre grad enn andre land er i stand til å utnytte ny teknologi, sa seksjonssjef Wim Suyker ved OECD-sekretariatet i Paris til avisen i forrige uke.

— Norge står i fare for få et handikap i forhold til våre naboland. Det blir med fine festtaler om strategier og tall, uten at det settes inn konkrete ressurser, sier administrerende direktør Kjell-Erik Tenold i Cisco Systems i Norge.

(Origo)