Dette er en av konklusjonene i en forskningsrapport som ble fremlagt tidligere i år. Rapporten viser at de landene som allerede i dag har de største utslippene av klimagasser, stort sett er de samme som også nyter fordelene dette fører med seg.

På den annen side rammes de landene hardest, som står for de laveste utslippene.

Rapporten er utarbeidet av et institutt som holder til i Laxenburg nær Wien. Instituttet konsentrerer seg særlig om miljø— og ressursstudier. To av forfatterne bak rapporten, Günther Fischer og Mahendra Shah, presentere sine resultater for norske forskningsmiljøer på et møte i Oslo i går.

Korn lenger nord

Analysene så langt tyder på at Russland og Canada kan øke sin kornproduksjon med kolossale 130 millioner tonn til sammen frem mot 2080. Grunnen er at store områder mot nord som i dag er for kalde til korndyrking, kan settes under plogen dersom temperaturen øker med bare noen få grader. På den annen side vil store kornhøster hos storprodusenter som Ukraina, Frankrike og USA bli redusert med 20 millioner tonn hos hver. Andre land som er utsatt for tap er Romania, Ungarn, Belgia, Nederland, Tsjekkia og Storbritannia. Norge regnes blant vinnerne i et varmere klima sammen med Finland og New Zealand, foruten, som allerede nevnt, Russland og Canada.

Katastrofe for mange

Også blant utviklingslandene skaper klimaendringen vinnere og tapere. 65 utviklingsland med til sammen mer enn halvparten av jordens befolkning, vil tape 280 millioner tonn korn på grunn av at klimaet blir varmere. Men 52 utviklingsland vil kunne øke sin produksjon med 190 millioner tonn. I Afrika vil særlig Kenya og Sør-Afrika komme heldig fra det, mens oppvarmingen betyr katastrofe for Tanzania, Sudan, Elfenbenskysten og Angola.

I Asia vil India lide store tap, men Kina kan øke sin matproduksjon