Bare Slovakia, Polen, de baltiske landene og Irland hadde høyere vekst enn Fastlands-Norge i årene 1995 til 2009. Det viser helt ferske tall fra Finansdepartementet, skriver Dagens Næringsliv.

Til sammenligning har USA hatt en vekst litt over 2,5 prosent, Sverige litt over 2 prosent og Danmark nær 1,5 prosent.

Skape og dele

— Vi er klart best av de gamle industrilandene, og de som ligger over oss på denne statistikken er nå i dyp krise, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til DN.

Statsministeren mener at statistikken illustrerer at Norge fører en vekstfremmende politikk, at den norske modellen er god for verdiskaping og at det ikke er noen motsetning mellom å skape og dele.

Stoltenberg peker også på kvinners deltakelse i yrkeslivet som en suksessfaktor.

— Det ville vi ikke fått til uten satsingen på barnehager og skolefritidsordningen. Derfor er god familiepolitikk også god økonomisk politikk, sier han.

Også fagforeningenes rolle for å sikre en ansvarlig lønnsvekst har vært viktig, mener Stoltenberg.

Kina-hjelp

Forskningsleder Roger Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå (SSB) legger til at Kina har spilt en viktig rolle for Norges vekst i disse årene:

— Sammenlignet med mange andre land, nyter Norge spesielt godt av Kinas vekst fordi økonomiene våre utfyller hverandre. Kina trenger våre innsatsvarer som oljen til sin eksportindustri, mens vi får billigere konsumvarer tilbake. Derfor kan vi et vis være glade for at store deler av vår konsumvareproduksjon var bygget ned før Kina kom på banen, sier han til DN.

Bjørnstad mener dessuten at kvinners betydning for den økonomiske veksten allerede startet på 1980-tallet, og at arbeidsinnvandring har vært vel så viktig de siste årene.