Opprinnelig hadde Norge bestilt 9,4 millioner doser med influensavaksine. Men fordi det nå ser ut til at det er nok med én dose for å gi fullgod beskyttelse mot svineinfluensa, viser det seg at Norge har kjøpt for mange doser.

Helsemyndighetene har vært i forhandlinger med produsenten GlaxoSmithKline , og er blitt enige om at Norge kan avbestille 2,82 millioner vaksinedoser, skriver Helse— og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Dette vil gi en reduksjon i utgiftene til innkjøp av pandemivaksine på om lag 200 millioner kroner.

Gir bort vaksiner til WHO

Samtidig vil Folkehelseinstituttet foreta en vurdering av hvor mange vaksinedoser det er nødvendig å beholde på lager i Norge. På basis av rådene fra Folkehelseinstituttet vil Helse- og omsorgsdepartementet deretter vurdere om Norge kan gi bort ytterligere vaksinedoser utover de 940.000 dosene som allerede er besluttet avgitt til WHO.

— Fra regjeringens side har vi stort fokus på at hver eneste vaksinedose skal komme til nytte, enten her i Norge eller i andre land, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helsemyndighetene har også satt i gang enevaluering av hvordan de har taklet svineinfluensa-saken.

— Vi arbeider nå med et opplegg for en slik evaluering, og vi legger opp til evalueringer på flere nivåer. For det første vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap få i oppdrag å foreta en evaluering av den nasjonale håndteringen av pandemien, sier helse- og omsorgsministeren.

Det er også tatt kontakt med de andre nordiske landene med tanke på å få et initiativ til en felles nordisk evaluering.

Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at omtrent halvparten av Norges befolkning har fått vaksinen, men understreker at hun gjerne ser at alle over seks måneder lar seg vaksinere.

Junge, Heiko